Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Video tu tutorial: Bow Tie Wrap with Covered Knot

Video footage from The Korean Channel

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét